Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy może być przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej – np. zakup towaru, produkcję, świadczenie usług, wypłatę wynagrodzeń, zapłatę zobowiązań wobec ZUS i US, spłatę zobowiązań wobec innych Banków.
Wysokość kredytu zależy od obrotów firmy.