Finanse
Nieruchomości

Kim jestem

Agnieszka Witek

Consulting Pośrednictwo Finansowe Agnieszka Witek powstało w 2007 roku w odpowiedzi na dynamicznie rozwijający popyt na świadczenia usług kredytowych.

Ukończyłam Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Prawo i równolegle kierunek Bankowość i Finanse.

Swoją karierę poświęciłam w pełni zagadnieniom finansowym, w czym niewątpliwie pomaga mi wykształcenie prawnicze.
W ramach współpracy w Open Finanse w swoim portfelu finansowym posiadam dostęp do ofert wszystkich banków działających na rynku polskim.
Świadczę profesjonalne usługi w zakresie pośrednictwa kredytowego dla osób fizycznych oraz instytucji. Wieloletnia praca jako pośrednik finansowy umożliwiła mi zdobycie cennego doświadczenia oraz wiedzy na temat produktów finansowych oferowanych na rynku, która wpływa na wysoką jakość świadczonych przeze mnie usług, a przede wszystkim dużą skuteczność podejmowanych działań.

Pomagam wybrać najlepszą ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb i możliwości, a także zajmuję się formalnościami związanymi z procedurami kredowymi.

Dzięki mojej wiedzy i pomocy nie musicie Państwo śledzić na bieżąco szybko zmieniającego się rynku finansowego i porównywać wszystkich ofert bankowych. Pomagam w zgromadzeniu i uzupełnieniu niezbędnej dokumentacji, wypełnieniu wniosków kredytowych oraz innych formularzy.

Moja współpraca z Klientem oparta jest na wzajemnym zaufaniu i dyskrecji.

Moja pasja to ciągły rozwój, dlatego nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach:

 • certyfikujących dla agentów finansowych;
 • kredytów hipotecznych oraz usług dodatkowych oferowanych zwykle wraz z tymi kredytami;
 • przepisów związanych z umowami o kredyt zawieranymi z konsumentami, w szczególności przepisów z zakresu ochrony konsumentów i przepisów ustawy;
 • procesu oceny zdolności kredytowej konsumenta;
 • zagadnień finansowych i ekonomicznych;
 • zawierania umów sprzedaży nieruchomości;
 • wyceny zabezpieczeń wierzytelności;
 • organizacji i funkcjonowania ksiąg wieczystych;
 • funkcjonowania rynku państwa członkowskiego, w którym pośrednik kredytu hipotecznego świadczy usługi związane z kredytem hipotecznym;
 • standardów etyki biznesu;
 • przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • psychologii inwestowania;
 • polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.