Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na:

  • zakup, modernizację, remont majątku trwałego lub spłatę innych zobowiązań inwestycyjnych firmy(np. innego kredytu inwestycyjnego, leasingu)
  • inwestycje w majątek trwały firmy (m.in. zakup maszyn, urządzeń, nieruchomości).